வணக்கம் வருக பாலசுகுமார் பக்கம் இது

Monday, 9 November 2009

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிலையத்தில் இயலிசை நாடக தேசிய கருத்தரங்கில் ஈழத்தமிழர்தம் கூத்து மரபுகள் பற்றி பாலசுகுமார்
புரசை கூத்து விழாவில் பிரதம விருந்தினராக பாலசுகுமார்

04/10/2009 புரிசை கூத்து விழாமதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் பாலசுகுமார்

 


பாலசுகுமார் ஈழத்தமிழரின் பாரம்பரிய இசை மரபு என்ற தலைப்பில் உரையாற்றிய பொழுது.


சி.பா.ஆதித்தனார் அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு

உலகத் தமிழாராச்சி நிலையம் சென்னையில் சி.பா.ஆதித்தனார் அறக் கட்டளை சொற்பொழிவை ஈழத்தில் கண்ணகி கலாசாரம் என்ற தலைப்பில் பாலசுகுமார் அவர்கள் 30/10/2009 ல் நிகழ்த்தினார்


நான் பயணித்த பாலத்தை தரிசித்த உறவுகளுக்கு நன்றி