வணக்கம் வருக பாலசுகுமார் பக்கம் இது

Tuesday, 1 June 2010

SemMozhi |Tamil Anthem |AR.Rahman | [HD]

Sunday, 28 February 2010

Wednesday, 24 February 2010

எழுத்தாளர் முருகேசபாண்டியனுடன்


Posted by Picasa

திருச்சி கலைக் காவிரி முதல்வர் Dr.மாக்கிரட் பெஸ்ரினுடன்


Posted by Picasa

பிரசன்னா ராமசாமி ,நடிகை ரோகினியுடன்


Posted by Picasa

எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனுடன்


Posted by Picasa

சென்னையில் பேராசிரியர் இந்திரா பார்த்தசாரதியுடன்


Posted by Picasa

சென்னையில் பேராசிரியர் இந்திரா பார்த்தசாரதியுடன்


சென்னை தமிழ் சங்கமத்தில்

நாடக மேதை அகஸ்தா போவால்

நான் பயணித்த பாலத்தை தரிசித்த உறவுகளுக்கு நன்றி